Przyjęte w poniedziałek rozporządzenie Rady Ministrów o wykazie linii kolejowych o znaczeniu państwowym ma praktyczne znaczenie dla realizacji projektu budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.